2000–idag

I mars 2000 invigdes både Linköpings slotts- och domkyrkomuseum och Linköpings nya stadsbibliotek. Media växer i betydelse från enkel telefon till en avancerad handdator med kamera av bra kvalitet. Byggnadshistorik uppdateras vid nya undersökningar. Klostret grävdes fram på Hospitalstorget. Vikingatida hus i Valla och begravningsplats från 900–1000 i Vreta kloster.

Kultur, arkitektur och näringsliv

Linköpings nya bibliotek

I mars 2000 invigdes Linköpings nya stadsbibliotek. Efter en våldsam brand 1996 när större delen av biblioteket brann ner behövdes ett nytt. En kontorslänga utmed Hunnebergsgatan klarade sig från branden och kunde återanvändas. Alla böcker i stora hallen brann upp, de som fanns i arkiv i källaren klarade sig, vilket var tur då många ovärderliga handskrifter och inkunabler fanns där. Däremot kartoteket som fanns i stor lånehallen brann upp. Det tog många timmar att sanera de bevarade böckerna och att leta ersättnings böcker på antikvariat för de som brunnit upp. Kuriositetskabinettet klarade sig och fick en ny utställningslokal. Kung Carl XIV Gustaf och borgmästare Eva Joelsson invigde det nya större biblioteket genom att vända blad i en stor bok. Nu är den nya bibliotekshallen stor, luftig och mycket välbesökt.

Farbror Melins torg

Vid sidan av Ågatan nära gamla polishuset, idag Näringslivets hus, fanns under många år en parkering på en gropig större tomt. Den äldre bebyggelsen var sedan länge riven. Här gjordes flera arkeologiska utgrävningar med några års mellanrum. Området bestod av flera tomter som fanns på den gamla stadskartan från 1696. De schakt som togs upp visade att det funnits odlingar av olika slag och rester av bebyggelse från olika århundraden. Husen låg inne på de avlånga tomterna och ekonomibyggnaderna framme vid Ågatan. Innan 1600-talet verkar tomterna ha varit kålgårdar där man odlat sina grönsaker. En murad källare från 1800-talets början återfanns. Resterande husrester var dåligt bevarade. Under 1700-talet odlades tobak på statlig anmodan 1725 – 1775. Den var mycket lönsam och ersatte grönsaksodlingen.  Städerna hade mycket gatuträck dvs latrin som användes till odlingen.

Flera mynt från 1600-talets början var av silver, men de senare 1600-tals mynten bestod av koppar. Kilovis med keramik av olika slag, mest hushållskeramik av yngre rödgods, fajans, flintgods, stengods har tagits tillvara i de olika jordlagren. En hel järngaffel av äldre typ med tre spetsar är odaterad. Djurben av många slag har hittats så som ”nötkreatur/älg/häst” dominerade, följt av får/get och därefter svin. I det analyserade materialet finns även fragment av ben från skogshare, rådjur, katt, tamhöns, gräsand, gås, duva, abborre, braxen och karpfisk. Det torg som blev resultatet av omgestaltningen 2014 kallas för Farbror Melins torg efter en rikblommande trädgård ömt vårdad och mycket uppskattad under 1900-talets början. Lars Johan Melin var frälsningssoldat som brydde sig om fattiga studenter och gamla som han stöttade. Trädgården utsågs till stadens vackraste  i en omröstning i Östgöta Correspondenten 1917.

Linköping får allt fler höga hus

När huset Drottningtornet vid bron över Stångån byggdes 2006 blev det den högsta huset i staden. Det var många överklaganden för att försöka stoppa det höga huset. Man var rädd att Linköpings skyline skulle förstöras. På senare år har många nya höga hus byggts och protesterna verkar ha lagt sig. Risken med ett livligt höghusbyggande kan leda till att Linköpings äldre karaktäristiska bebyggelse hamnar i skymundan. Tydliga siktlinjer som gör att Domkyrkan, Linköpings slott, S:t Larskyrkan med flera äldre byggnader hamnar i skuggan kan bli resultatet av höga parkeringshus eller kontorsbyggnader vilket vore sorgligt för staden. Det finns planer på att bygga fler höga hus något som politiker stöder då de anser att staden blir mer modern då. Privata tomtägare har ansökt om planbesked för att kunna bygga på befintliga hus, exempelvis Gyllen varuhuset. Dessutom kan påbyggnaden få en ovanligt fantasifullt utseende om de får sin planer godkända. Här finns fortfarande strider mellan olika aktörer. När det är hög inflation och högre räntor kanske planerna kommer av sig.

Tretton höga byggnader som idag finns runt om i staden och höjden på dem. Skönheten varierar en hel del.

A Kannan, Nya Tanneforsvägen 90,  B Eddan Drottninggatan, C Mjärdevi Center,  D Drottningtornet, Strandgatan 2, E Ekkällan Eliten, Rotegatan 6,  F Gamla vattentornet, Kanberget ,G Konsuln G:a Tanneforsvägen 51, H Torn1, Tornbyvägen 1, I Linköpings fotbollsstadion, Kallerstad Allé 1,  J Automaten, Steninge rondellen, K Taggen, Bockhornsvägen 5 

De befintliga höga byggnaderna med adresser visar att de i huvudsak är spridda runt staden. Sök på en karta i en telefon för att hitta dem.  Än är Linköpings domkyrka vår högsta byggnad på 107 meter och ingen byggnad får byggas högre enligt en kommunal bestämmelse. En detaljplan har som förslag att höja Gyllenhuset med sex våningar. En rundad vit front som liknar en finlandsfärja passar kanske inte i den skyddade miljön runt torget. Hoppas det finns några kloka personer som inte släpper igenom sådana stilbrott.

Vallastaden den nya stadsdelen nära Linköpings universitet

2017 invigdes en nya stadsdel byggd på rekordtid. Det byggdes som ett Boexpo med arkitekttävling som genomfördes 2011-2012. Resultatet blev 1000 bostäder uppförda av 40 olika entreprenörer på fem år. Här finns många hus byggda helt i trä. En salig blandning av alla slags boenden och inte ett hus är det andra likt. Husen har olika höjder, allt är miljövänligt, en bäck rinner genom området, bilarna står i ett annorlunda parkeringshus, lekplatser finns insprängda, odlingslotter ligger nära, gemenskapsutrymmen där de boende kan samlas och äta. Husen ligger tätt för att skapa en stadskänsla men har ändå en hel del grönt. För att slippa gräva i gatorna när något behöver justeras har alla ledningar förlagts till en gemensam kulvert. Trottoarerna har fått mönster som trasmattor vilket ser ombonat ut, men på fem år har mönstren bleknat lite. Med byggnadsetapp två utökades antalet bostäder till 1300 och sista etappen  kommer öka antalet bostäder i Vallastaden ännu mera. Nästa etapp tänker man bygga ytterligare 2000 bostäder.

Smedstad Ridcenter

I juli 2016 stod ett nytt ridsportcenter klart i Tinnerö Eklandskap i södra Linköping. En anläggning som ersätter den gamla stallet i Ånestad. Ridanläggningen uppfördes  av Linköpings kommun för att främja sport för flickor och kvinnor och är ett modernt ridcenter av högsta klass. Här finns kurser för alla åldrar och stora tävlingar förläggs hit med jämna mellanrum. Här finns finns två stora ridhus och tre utebanor. Stallarna har plats för 60 hästar. Ett café på övervåningen med generösa öppettider underlättar för de som vill tillbringa mycket tid i stallet. Hundar är välkomna på caféet.

Flera nya sportanläggningar till en växande stad

Folkungavallen hade tjänat ut som sportanläggning och marken centralt i staden var eftertraktad för att bygga bostäder. Simhallen från 1960-talet var gammal och sliten och en ny behövdes. En mycket stor simhall som haft en lång process från första utkastet till färdig anläggning invigdes våren 2023. Nu är den Sveriges största simhall som rymmer en antal olika bassängen för träning, undervisning och motion, ett antal olika sorters träningslokaler, shop och café. Simhallen har fått namnet Tinnerbäcksbadet vilket för äldre Linköpings bor kan vara lite ovant då det är namnet på den utomhusanläggning från 1938 som vi badat i under många år. 

Då återstår vad som ska hända med den äldre badanläggningen, Här pågår en strid om bäcken som gett upphov till namnet på badanläggningen och nu rinner i en kulvert under badsjön. Ska den dras upp i dagen eller få en dubbelt så stor kulvert för att klara störtregnen som drar med sig lera, löv och grus uppifrån Berga där bäcken kommer ifrån. Badsjön på Tinnis skulle påverkas och bli mindre om bäcken dras upp vilket en bred opinion har många synpunkter på.

Fotbollen har fått en ny moderna anläggning på Kallerstadfältet. Linköpings Arena som innehåller fotbollsskola, ett hotell, föreningar och fotbollsarenan. Framfor byggnaden finns en skulptur av Arijana Kajfes.

Skulptur av Arijana Kajfes

Bredvid den gamla ishallen har en ny byggts som blivit en arena där stora evenemang kan hållas. De första tio åren kallades den Cloetta Center, sponsrat av Cloetta AB, Nästa tio årsperioden blev namnet SAAB Arena och sedan vet vi inte hur det går vidare.

Ebbepark en ny stadsdel 

På 1870-talet etablerade Adolf Fredrik Wahlbeck ett repslageri som vuxit och blivit en hel industri vid sekelskiftet 1900. Sönerna Ebbe och Gotthard övertog ledningen vid faderns död 1903. Vid det laget hade fabriken flyttat flera gånger men nu landade den på den plats där dagens Ebbepark har vuxit upp under senare år. 1972 såldes Wahlbecks till Tarkett och de äldre byggnaderna hamnade i Gamla Linköping där man varje sommar kan få uppleva hur man gör rep på gammalt sätt.

Hållbarhet har varit ledordet för planering och byggande av kontor och bostäder i Ebbepark. Här finns många grönytor insprängda mellan de fristående husen. Ett 80-tal företag är nu etablerade i området och mer än 400 lägenheter vilket visar att området är stort och fyllt med mycket varierande byggnader. Mitt i området ligger en park som kallas Manillaparken som kan kallas områdets hjärta, här finns flera restauranger. En grön yta böljar sig som en veckad matta och under ligger utrymmet som kallas för Hobbithuset som kommer bli en restaurang. I vinter kan här bli en pulkabacke för områdets barn.

Campushallen med mönster av en matta av Marianne Richter nära Manilla parken. Bilder från ”höjden” med Hobbithuset under. EM

Byggnadsarkeologiska undersökningar av flyttade hus

Hus som flyttats till Gamla Linköping ansåg man inte värda att forska på när de monterades ned och sedan byggdes upp igen. De ansågs inte så värdefulla efter flytten. 2018 skulle ett av husen renoveras och byggas om för att få en bättre standard. Nu kunde man undersöka husets byggnadshistoria med alla tidigare ändringar och tillbyggnader. Även de som bott i huset genom åren kartlades. Innan husen i Gamla Linköping undersöktes hade man undersökt de tre trähusen på Hunnebergsgatan 5-9. Därefter fortsatte man med att undersöka ytterligare sju hus i Gamla Linköping och kunde konstatera att flera var betydligt äldre än man tidigare trott. De var dessutom väl värda att uppmärksamma som kulturarv som det gick bra att forska på. I Gamla Linköping kan man få lära sig mer om de nya rönen som framkommit.

Trädgårdsodlingar äldre än man trodde

Vid utgrävningarna runt Valla vikingagård kunde olika örter och växter dokumenteras. Man fann kompostliknande jord som spridits på de små inhägnade åkrarna. Havre, skalkorn, råg och vete hittades. Även lin och ärtor återfanns på de fossila åkrarna. Växter som inte odlats men plockats i omgivningen hittades som frön av hallon, enbär, rönnbär, brudbröd och hjortron. En humlegård behövdes till ölbryggningen som kunde kryddas med pors och humle. Kålgårdar nämns runt städerna under medeltiden där kål står för många olika växter. Vissa växter som har hittats, men på andra platser,  var flera tusen år gamla. Troligen är de spridda vid romarriket expansion mot norr på tvåhundratalet. Idén att det var klostren som förde med sig olika kulturväxter och lärde ut odling stämmer inte. Marken runt vikingagården har alltid varit uppodlad.

På en karta från 1700-talet finns 126 fruktträd och olika odlingskvarter. På 1800-talet hade mängden fruktträd ökat till 200 stycken.

I kvarteret Eddan som ligger nära det återfunna Franciskanklostret hittades en persikokärna, den bör vara importerad då den troligen inte kunde odlas här. Grönsaker som bönor, lök, palsternacka, morötter, kirskål och selleri är kända från vikingatiden. Medicinalväxter som bolmört, hjärtstilla, pestkråp och kryddor som koriander, salvia, opiumvallmo, kungsmynta, dill och persilja odlades och de verkar först ha introducerats runt städerna.

Vreta kloster öl

Under senare år har lokala bryggerier blivit vanligare i Linköpingstrakten. Ett prisbelönt bryggeri ligger i Vreta kloster socken nära Sveriges äldsta kloster. 2019 startade Nunnans bryggeri i liten skala i ett garage i Ljungsbro. Det tog inte lång tid innan de olika ölsorterna vann internationella priser och både bryggeri och lokaler fick utökas flera gånger per år. Numera säljer Systembolaget flera av ölsorterna och mängder med pubar och restauranger köper in stora mängder av Vreta kloster bryggeriets olika öl i belgisk stil. Numera har bryggeriet en egen bryggare anställd utöver ägaren.

Vreta kloster öl, Nunnans öl finns i minst 12 sorter på Systembolaget.

Nationellt Forensiskt Centrum bildades 2015

Tidigare hette myndigheten SKL Statens kriminaltekniska laboratorium. Sedan 2015 har det inlemmats i Polismyndigheten och fick då ett nytt namn NFC Nationellt forensiskt Centrum. Hit knöts flera olika driftställen, men laboratoriet i Linköping är det största. Det ligger fortsatt i en av byggnaderna på Garnisonsområdet som blivit ett centrum för såväl polis, domstolar och forensiska labb.

Konsthallen Passagen

År 1998 öppnade Linköpings konsthall  i lokaler som varit saluhall vid Stora Torget en gång i tiden.  2023 firar Passagen sitt 25-års jubileum. Det finns tre olika stora utställningssalar, så flera utställningar kan pågå samtidigt. De är i huvudsak inriktade på samtidskonst och ofta av lokala konstnärer. Här hålls även föreläsningar, vernissage och en del andra evenemang. Alltid med gratis entré. En konstnär som visas vid jubileet är Antonio Sognasoldi som har gjort konst till en förskola i Ljungsbro. Den pedagogiska verkstaden för barn som får skapa med olika sorters material är populär. Cinemax filmklubb visar film i lokalerna. En välbesökt konsthall som är mycket uppskattad av Linköpingsborna. Personalen är inblandad i den offentliga konstens olika urvalsprocesser. Här är det alltid gratis entré.

                             

Färggranna fåglar av Antonio Sognasoldi en av jubileumsutställningarna

Offentlig konst ökar i Linköping

Målarmusslan vid Storgatans förlängning över Stångån är ett av de senaste bidragen som förskönar staden. Den sattes upp 2021 och har skapats av Bigert och Bergström med stöd av  Linköping offentlig konst LOK, som är en del av Passagen. Linköpings Konsthall kvalitetssäkrar och ansvarar för dess genomförande.

Målarmusslan vid Stångån där Storgatan övergår till Stångebro. Namnet målarmussla kommer av dess buktiga form. Konstnärer använde musslans skalhalvor till att blanda färg i.

Artscape Form

Under 2020 målades 10 olika muralmålning i Linköping . Från Skäggetorp till Berga med spridning i stadens centrala delar målade tio olika konstnärer på stora enfärgade fasader olika motiv som man kan beskåda vid en promenad.

Muralmålning på Götgatan

Målning på Birgittagatan av ASTRO

På Snickaregatan har Vegan Flava målat ”Härifrån till södra toppen”

Nygårdsrondellens hund och rockring av Stina Opitz

Att ett konstverk i en rondell kan ge upphov till en hel folkrörelse det var vad som hände hösten 2006 när den vita hunden som står i Cirkulation IIs hund blev av med sitt huvud. Några kreativa personer gjorde en egen hund och ställde dit när hunden var på reparation. Strax efter blev ordet Rondellhund känt över hela landet. Att göra en rondellhund av det mest skiftande slag blev en sport. Vissa rondeller blev fulla med ”hundar” och invånarna i Linköping körde en runda för att se var det tillkommit nya hundar. Östergötlands Museum samlade in hundar, Etnologer skrev avhandlingar och tolkade den folkrörelse som plötsligt drabbat landet. Rondellhund blev årets nyord. 

Stina Opitz skulptur Cirkulation II som blev upphovet till Rondellhunden som kom att sprida sig i hela landet. Wikimedia

Cajsa von Zeipels bleka kvinnor

Rondellkonsten utvecklades från hund till en hög skulptur av en mager kvinna på fem meters höjd som står i Hackefors rondellen.

Cajsa von Zeipels två skulpturer i Linköping. Den stående kvinnan i Hackeforsrondellen och den sittande i Universitetets skulpturpark.

Ny stadsdel med fina konstverk

Knäsittande flicka av  konstnären Lena Cronqvist finns nu på Timmermansplatsen i stadsdelen övre Vasastaden i Linköping. Här har fastighetsbolaget Botrygg satsat på konst för att öka trivseln vilket verkar uppskattas.

Ernst Billgren : Naturen bygger 2016

Lena Cronqvist: Knäsittande flicka 2019

Fiskomlöp räddar lekande fisk vid Nykvarn

Vid Nykvarn har ett fiskomlöp skapats, en 200 meter lång bäckfåra med strömmande vatten som en stenig bäck. Det är ett naturvårdsprojekt som gör att fiskarna nu kan ta sig förbi kraftverket och upp i Stångån för att leka.  För att visa vad det rena vattnet innehåller har flera sorters fiskar och stora musslor skapats av Roland Törnkvist.

Fiskar av många slag och sötvattensmusslor, skapade av Roland Törnkvist, visar vad vattnet döljer.

                           

En man av nät, synlig från alla håll står han vid Göta kanals inlopp från Roxen. ”Dubbelgångare” av Kent Karlsson.

Östergötlands museum, Årets museum 2023

Det nyrenoverade museet blev utsett till Årets museum 2023. I mer än tre år var museet stängt för renovering av alla original installationer från 1939 som var uttjänta sedan länge. Stängningen sammanföll med Covid-19 pandemin vilket bidrog till att publik tappet inte drabbade så hårt eftersom man redan räknat bort publikintäkterna under ombyggnaden. Såväl byggnaden som de fasta utställningarna har uppdaterats och moderniserats. Alla salar tömdes helt på föremål, innerväggar togs bort, enbart ytterväggarna i byggnaden från 1939 fanns kvar. Andra våningens långsmala salar har fått nya kurviga väggar som lyfter fram konsten på ett nytt sätt. På nedre våningen finns den kulturhistoriska utställningen som blivit mer som en labyrint där man ska gå bakåt i tiden i många mindre rum. För gruppvisningar blir det lite väl trångt, men för mindre grupper fungerar utställningen bra. En extern firma anlitades att rita de nya utställningarna. Museea som då var placerat i Barcelona har flyttat till Sverige och håller nu på med Nordiska museets 150 årsjubileumsutställning. Museea har arbetat över hela världen och är en ansedd firma. Rymliga Westmanhallen används nu till vandringsutställningar. Museibutiken har fräschats upp med nya montrar och ett helt nytt innehåll för både barn och vuxna. Restaurangen heter nu Charles Emil efter den berömde kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl. De serverar Dagens lunch och eftermiddags kaffe med tilltugg.

Bottenvåningens kulturhistoriska utställning börjar längst in, börjar man åt vänster går man bakåt i historien. Går man åt höger startar men med stenåldern. 

Ny vandring längs Motala ströms naturfåra 

Den branta ravinens väggar längs Motala ströms lopp genom Ljungsbro har hittills varit svårtillgängliga men sedan trappor och spänger byggts kan man vandra en sträcka på 1,5 km bort till ruinerna av Jacobslunds järnbruk. Axel von Fersen den äldre anlade järnbruket på 1700-talets andra hälft och järnet stämplades med AF och en grevlig krona. Bruket var i bruk till slutet av 1800-talet. Strömmens forsande vatten drev de tre hammarna ,en spiksmedja, en stångjärnssmedja och en manufaktursmedja. Fina skyltar är uppsatta med illustrationer som visar hela anläggningen.

En av flera ruiner efter Jacobslunds järnbruk nära Motala ströms fåra.

Världsledande forskning i Linköping

Bildanalys och visualisering för hälso- och sjukvård
Anders Persson  är professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet samt chef för Centrum för medicinsk vetenskap och visualisering (CMIV). Hans avdelning är världsledande inom sitt område medicinsk bildvetenskap. En vetenskap som omfattar tekniker då man skapar bilder av människans inre i medicinskt syfte. Den sträcker sig över discipliner som radiologi, endoskopi, mikroskopi, bildbehandling och visualisering. De senaste årens utveckling av datortomografer, magnetkameror och ultraljudscannrar för tredimensionell avbildning ger helt nya möjligheter till diagnos och behandling. Den nya tekniken kommer att möjliggöra diagnos innan symtomen uppträder, och tillåta individanpassad genbaserad terapi med stor exakthet. Framtidens kirurgi blir oblodig och bevarar frisk vävnad.

Anders Persson med kollegor och ett skannat hjärta. Foto Kajsa Juslin

Virtuella obduktioner är ett av de största framstegen inom rättsmedicinen de senaste hundra åren. Med tredimensionell röntgenteknik i en datortomograf görs nu virtuella och oblodiga obduktioner av misstänkta brottsoffer. CMIV har bland annat utvecklat digital patologi, visualiseringsbordet och virtuella obduktioner. Man har även skannat mumier åt British museum i London och Medelhavsmuseet i Stockholm och kan då se skelettens status, skarabéer och smycken som finns i linnelindorna utan att förstöra mumien.

Rökförbud gäller snart överallt i samhället

Rökförbuden har ökat succesivt de senaste 20-25 åren. Rökförbud på restauranger kom 2005 däremot på uteserveringarna fick man röka till 2017. Nu är det ett fåtal platser där rökning är tillåten  och antalet rökare har sjunkit  kraftig. Idag röker 14 % av svenskarna, 8 % dagligen och 6 % är sporadiska feströkare. En rejäl minskning mot tidigare. När man ser filmer från 1980-talet blir man helt förskräckt över rökandet. Sammanträden, restauranger, skolor över allt rökte man, idag anses det förfärligt att rökarna fick förstöra luften för alla i närheten.

Tekniska Verken 120 år från start till i dag.

Vårt behov av el har ökat betydligt sedan Jonn O Nilson lät bygga den första kraftstationen vid Nykvarn. Det var vattenkraften som gav oss el 1902 i de första ledningarna in till staden. Vatten i ledningar när man öppnade kranen fick ett bättre tryck när Vattentornet byggdes på Kanberget 1910. Året innan 1909 startades Renhållningsverket för att latrin och sopor skulle forslas ut från staden vilket ledde till en bättre hygienisk standard. Soporna la man på tippen som än i dag kan orsaka bekymmer när man bygger ut staden och kommer på gamla sopberg. Först 1958 började man bränna soporna. Utsläppen av koldioxid tänkte men inte på i början, då hade man påbörjat utbyggnaden av fjärrvärmen 1952 och för att värma vattnet till ledningarna som grävdes ner i gatorna kom sopförbränningen lägligt. Sopsorteringen har gradvis ökat med olika produkter som tidningspapper, glas, metall  var först, sedan kom plast som först på senare år kan omhändertas och inte bara eldas upp även om inte alla kommuner kan den tekniken. Sedan 20 år produceras biogas som bilar och bussar började drivas med. Sedan 2014 när Gröna påsen introducerades har våra matrester samlats in för att göra både biogas och gödsel. Den senaste produkten blir flytande biogas som är på gång

Gröna påsen lockar oss att samla vårt matavfall i en grön plastpåse som sorteras bort från de andra avfallet , sprättas upp och töms för att förvandlas till biogas.

Idag  2023 har vi många olika källor som producerar den el vi behöver. Tekniska Verken är delägare i flera vindkraftparker runt om i Mellansverige. Vindkraften möter visst motstånd då de höga snurrorna både låter och stör utsikten för många. Den stora solcellspark man ser utmed E4 med 30 000 solpaneler är än så länge en av landets största. Många fler och större solcellsparker är på väg att byggas runt om i Östergötland. Solceller är tysta, snabbt uppsatta och marken under solcellerna går att odla vallväxter på och ger inga fossila utsläpp. Solen skiner dock inte alltid. En kombination av de olika sorterna är framtiden. Solceller sätts upp på såväl privata bostäder som stora offentliga byggnader allt för att få mer billig el.

Solceller på privat hus blir allt vanligare

Secondhand butikerna ökar

Secondhandbutikerna har funnits i många år i staden, men inte i samma omfattning som på senare år. Närmare tjugo butiker med olika specialiteter kommer fram när man söker efter secondhand butiker. Tidigare fanns ibland en känsla att det inte var fint med andra hands kläder eller prylar. Den  inställningen har helt förändrats, idag sätter många en ära i att köpa secondhand. Eftersom det är olika kvalitet på butikerna kan man hitta alla sorters föremål från begagnade textilier, kläder, mattor, möbler, porslin, glas, kastruller, bestick, böcker och många fler kategorier. Att ha en snygg klänning som är köpt på secondhandbutik är nästan något att skryta med. Det har helt ändrat sig och gör att mindre resurser används.     

NärCon, Animerkonvent och Cosplay

Med ursprung i Japansk kultur ordnas sedan 2002 allt större tillställning där besökarna spelar spel och klär ut sig till seriefigurer. Deltagarna syr ofta sina dräkter själva. Under senare år hålls även tävlingar om bästa dräkt. NärCon startade i Örebro 2002 med 300 deltagare första året. 2011 hade eventet vuxit och flyttade då till Linköping som knutit till sig Linköpings universitet där det hållit till sedan dess. Sedan 2013 finns även NärCon vinter och deltagarantalet växer för varje år. 2019 var et 12 500 deltagare. Sedan kom pandemin och först 2022 fortsatte man med evenemanget.

Numera finns en Eventbyrå som arrangör men trots det krävdes 700 funktionärer för att hålla i ett stort evenemang. Det har även spridit sig till många andra städer och kända och populära artister blir numera inbjudna. På 20 år har Cosplay och NärCon bara ökat. 

Svensk Blåsmusik Festival 

Sedan nio år har Svensk Blåsmusik Festival hållits i Linköping. Här samlas ett trettiotal blåsorkestrar för att spela för varandra och allmänheten. Såväl professionella som fritidsmusiker och ungdomar träffas och spelar på många platser i staden. Orkestrar från hela Sverige deltar i konserter och  gående band ute på stan. En helg i september fylls stadens gator och stora salar med livfull musik i tre dagar. Här kan man passa på att köpa nytt instrument eller få hjälp med sitt instrument. Galakonsert på lördagen och Tatoo avslutar på söndag.

Avslutnings Tattoo på söndagen

Linköpings Jazz & Blues Festival

Ett mycket uppskattad festival under drygt 25 år hölls i Konsert och Kongress varje år. Great Jazz Club var de som till stor del gjorde jobbet att boka musiker och arrangera allt men våren 2013 meddelades att det inte skulle bli någon festival 2014 til stor saknad för de inbitna jazzälskarna. Publiken har minskat och intäkterna krympt så de kunde inte fortsätta.

Musikhjälpen i Linköping

Musikhjälpen har funnits sedan 2008 och varje år är det ett nytt tema att samla pengar till. I december 2015 var Musikhjälpen i Linköping på Stora torget. Ett år då man samlade pengar för att Ingen inte ska behöva fly för klimatet skull. Tre kända personer stängdes in i ett specialbyggd studio som stod mitt på Stora torget under en vecka. Dygnet runt kunde allmänheten önska musik genom att skänka pengar och önska artister och musik.. Varje år är det en ny stad och nytt tema . I Linköping sjöng Rickard Söderberg tillsammans med ett proppfullt torg där alla tillsammans sjöng ”Stad i ljus” så hela torget gungade.  Se YouTube  och upplev hela torget gunga.

Stora torget fullt med folk som sjunger Stad i Ljus 2015. Foto privat 

Linköpings Guideklubb 40 år

I hela 40 år har man kunnat gå på guidade visningar i Linköping. De arrangerar egna visningar som annonseras och de ställer upp när företag, eller Visit Linköping med flera bokar visningar. På deras hemsida kan man se vad de erbjuder. Många visningar är dramavisningar med utklädda guider som visar historiska händelser i Linköpings historia. Slaget vid Stångebro, Linköpings blodbad är några av dessa. Det kan också vara Arkitekturvisningar, Konstvisningar eller visningar av Vinterljus. 

Vår nya biskop Marika Markovits

Efter biskopsvalet i november 2022 var Marika Markovits en överlägsen vinnare. Det är vår första kvinnliga biskop i Linköpings stift efter tre biskopar med förnamnet Martin, Martin Lönnebo, Martin Lind och Martin Modéus. Marika Markovits har tidigare varit domprost i Stockholm under några år. Hon blev vigd till biskop i Uppsala domkyrka av nye ärkebiskopen Marin Modéus i januari 2023.  Helgen efter togs hon emot i Linköping av en fullsatt domkyrka. Biskopsbostaden är nu färdigrenoverad och har även fått en hiss så båda våningarna kan ta emot besökare på ett säkert sätt.

Lort-Sverige, en bostad från 1930-talet visas i Gamla Linköping

Med hjälp av sina resor i landet ”Lort-Sverige” som Ludvig Nordström berättade om i tio radioprogram på 1930-talet har man försökt rekonstruera ett bostadshus för fiktiva människor. De bor trångt, har dass på gården, kallvattens kran och en kokplatta som enda lyx. Familjen med fem barn kunde bo i ett rum och kök. Spiselrum med kamin och kokplatta för två pojkar som just slutat skolan och börjat jobba. Här visas vilken urdålig bostadsstandard som många människor levde med. Det som Lubben Nordström kallade LortSverige. Att inreda en lägenhet från 30-talet har tagit sin tid. Numera är allt rivet eller upprustat till en betydligt högre standard. Men det gav upphov till att byggnader som var tänkt att rivas inne i Linköping skulle räddas. Lennart Sjöbergs förslag att skapa Gamla Linköping av de hus som skulle rivas för nya i staden, hade nog fått sin inspiration från reportageserien om LortSverige. 

 

Ostlänken genom Linköping

I mer än tjugo år har den ena utredningen efter den andra presenterats för hur en ny järnvägssträckning ska dras genom Linköping. Den ena utredningen efter den andra har förkastats eller nya direktiv har presenterats utan att ett beslut är taget. Möjligen lutar det nu åt en bred bro över Stångån och att resecentrum placeras nära Steninge viadukten. Höghastighets tåg verkar inte längre vara aktuellt, men osvuret är nog bäst.