Alfa Omega

Alfa Omega en skulptur av Wolfgang Peter Menzel som sattes upp utanför det nya stadsbiblioteket år 2000. Den sex meter höga, rostfria skulpturen föreställer en bokrulle, en föregångare till boken. Som enda dekor har den ett Alfa och ett Omegatecken.  A och O, början och slutet i det grekiska alfabetet, ett uttryck som ibland används än idag för att beteckna början och slutet på något.