Behms gravsten

Drabbisordens grundare och stormästare Fredrik Behm ligger begravd på Linköpings kyrkogård. Han var även ordförande och mästare i Frimurarorden i 21 år, den loge som också skänkte gravstenen. Inskriptionen består av en lång rad med obegripliga förkortningar, obegripliga för alla som inte var med i Frimurarorden. ÖM