Birger Jarls sigill

Birger jarl föddes i Bjälbo i Östergötland ca 1210 och han var landets jarl från 1248. Hans äldste son Valdemar valdes endast 14 år gammal till kung 1250 med Birger som förmyndare. Valdemar kröntes till kung i Linköpings domkyrka 1251. Birgers hårda nypor lade grunden till den makt som Folkungätten sedan behöll långt in på 1300-talet.