Birgittabaldakinen

1920 fick konstnären Olle Hjortzberg uppdraget att göra detta Birgittamonument. Han gjorde en avgjutning av träskulpturen i Vadstena klosterkyrka som kallas den ”Porträttlika Birgitta”. Baldakinen av kalksten som sitter över skulpturen är rikt skulpterad krönt med Vadstena klosterkyrka och en stadsmur. Birgittamonumentet  är uppsatt på Linköpings domkyrkas södra korfasad.