Blyplomb

En blyplomb som suttit på en tygpacke från staden Lyon i Frankrike. Plomberingen visade att tygpacken innehöll äkta vara i rätt mängd.  Man kan läsa bokstäverna LUION och ett liten sax på plomben. Plomben hittades vid systugan i kvarteret Ambrosia, öster om domkyrkans kor. ÖM