Bödelssvärd

Bödelssvärd med ristad galge på klingan. Svärdet anses vara använt vid Linköpings blodbad 20 mars 1600. De fem som avrättades hade dömts att mista liv, land och ära och borde inte få bli avrättade med svärd eftersom det var ett adligt privilegium att inte behöva avrättas med yxa. Svärdet var utställt på Linköpings slotts och domkyrkomuseum i Blodbadsmontern de första åren när museet var nytt. Det är nu återlämnat till Skokloster.