Bödelsyxa

En bödelsyxa som kan vara den som användes vid avrättningarna på Stora torget i Linköpings blodbad 20 mars år 1600. Osäkerhet råder om adelsmännen avrättades med yxa eller svärd eftersom de hade dömts att mista inte bara livet och landet de ägde utan även sin ära vilket gjorde dem till vanliga människor, alltså inte adliga längre. En adelsman skulle ha äran att avrättas med svärd till skillnad från vanligt folk som halshöggs med yxa. ÖM