Brasks sigill

Biskop Hans Brasks biskopssigill från 1513 då han biskopsvigdes, till 1527 när han flydde till Polen undan reformationen och Gustav Vasa.  Brasklappen ska  ha funnits instoppad i ett sådant sigill. ”Här till är jag nödd och tvungen” – de ord som ska ha räddat livet på biskop Brask vid Stockholms blodbad. Ett ordspråk som använts än idag.