Bronssvärd

Bronssvärd från tidig bronsålder som hittats på Kungsbro gårds ägor norr om Berg. Svärdet har troligen tillverkats i Tyskland där flera exemplar av samma slags bronssvärd har hittats. Det dateras till 1700 f. Kr. Svärdet finns på Historiska museet i Stockholm.