Slottsbrunnen

Linköpings slottsbrunn från 1100-talets första hälft. Denna brunn var det första som grävdes och murades innan den äldsta kalkstens byggnaden uppfördes. Husets södra mur vilar ovanpå en del av brunnsmurningen. Ursprungligen var brunnen ca sex-sju meter djup. Den fylldes igen efter en brand på 1380-talet. Först när fångarna som var inspärrade i rummet satt och grävde i jordgolvet på 1700-talet hittade man den igenfyllda brunnens överkant. När man tömde brunnen på bråte kom inget vatten utan man var tvungen att fördjupa den till drygt 12 meter. Idag är brunnen tömd på bråte och har mer än två meter klart fint dricksvatten.