Buss 1915

Den här bussen kördes på en av de första reguljära busslinjerna som gick sträckan Linköping -Tannefors- Malmslätt som startade 1915. Efter en tid lades busslinjen ner men startades igen 1922. Bussen lastar här passagerare på Borggården utanför slottet.