Domkyrkostenen

Kristen gravsten daterad till 1000-talets första hälft. Den enda i sitt slag i Sverige med latinsk text med latinska bokstäver. Texten lyder ” MEMENTUM ME… NUM TUUM” vilket är en del av bönen ”Kom ihåg mig när du kommer i ditt rike”  som var rövarens bön till Kristus på korset. Troligen har vi här stenen till en tidig biskopsgrav.