Drottningtornet

Drottningstornet ligger vid Drottningbron intill Stångån och invigdes 2006. Det är sjutton våningar högt och bygget föregicks av en lång överklagandeprocess. Kulturbevarande myndigheter som Östergötlands museums byggnadsantikvarier och länsantikvarien på Länsstyrelsen ansåg att Linköping inte borde ha så höga hus eftersom det skulle förstöra den låga stadssiluetten och konkurrera med domkyrkotornet. Ärendet gick ända upp till regeringsrätten och där vann kommunen och tornet kunde byggas.