Järnkittel

Detta är en av två stora järnkittlar hittade i vapengravar på ett gravfält vid Lagerlunda gård. Det är importerade stora järnkittlar på fot som användes som gravurnor för brända människoben. Den här finns på Östergötlands museum och den andra urnan som är i bättre skick på Historiska museet i Stockholm. I en av gravarna hittades en komplett vapenutrustning med sporrar, svärd, lans och sköld. Gravfältet bestod av flata gravar från förromersk till romersk järnålder, århundradena före och efter Kristi födelse. Ovanpå dessa låg gravhögar från yngre järnålder. ÖM