Fibula

En fibula är ett spänne som fungerar som en säkerhetsnål, att fästa samman klädesplagg. Den här lilla fibulan av järn är från förromersk järnålder 500  f.Kr. till Kristi födelse. ÖM