Fingerborgar

Fingerborgar från systugan som undersöktes i kvarteret Ambrosia, som ligger öster om domkyrkans kor. En fingerborg är sliten med hål på toppen, troligen bortkastad. De är likadana som moderna fingerborgar. ÖM