Den törstiges flaskor

Den 12 meter djupa brunnen i Linköpings slott dolde en alkoholistgömma. En stor mängd flaskor, många med avslagen hals hittades när brunnen rensades. Även avslagna flaskhalsar med korken kvar inuti den avslagna flaskhalsen. En törstig tjänsteande runt år 1900 har slängt sina flaskor i brunnen. Ölflaskorna har årtal 1900 i botten. Linköping hade många bryggerier fram till 1972 då det sista lades ner.