Flintskrapa

Handskrapa gjord av flinta med tydliga märken efter tillverkningen. Man har slagit med en knacksten för att få loss små avslag och skapa en egg. Flinta finns inte i Östergötland så all flinta har importerats från Skåne eller Danmark. Skrapan är från ca 7000 år f. Kr. ÖM