Flintskära

Halvmåneformad skära av flinta som har hittats i Ledberg. Dateras till slutet av stenålder ca 2000 f.Kr. Flintskäror användes även under äldre bronsålder. Eggen finns i den inre böjen. Skäror användes för att skörda säd och växter. Skäran har tydliga spår efter bearbetning av flintan.