Högaffel/gödselgrep

Varje stadsgård hade sin egen gödselhög där deras svin gick och bökade. Man hade hästar, kor och svin inne i staden. En sådan här gödselgrep alternativt högaffel kunde nästan vara modern, men den hittades i 1400-talslagren i kvarteret Brevduvan. Träskaftet är avbrutet.