Saab JAS 39 Gripen

Gripen togs fram för att ersätta Draken och Viggen. Den stora skillnaden mot tidigare generationer är att Gripen i grunden är ett instabilt plan som inte kan hållas i luften utan avancerade styrdatorer. Tack vare instabiliteten och datorstyrningen kan piloten utföra manövrar som tidigare var omöjliga. JAS står för Jakt Attack Spaning. ”Jakt” innebär att man anfaller luftmål, ”attack” att man anfaller markmål och ”spaning” att man tar foton och filmar. 1996 togs de första Gripenplanen i bruk. En uppdaterad version JAS Gripen-e serietillverkas sedan 2021.