Harpun

Harpun av ben från ca 8000 f. Kr. I Linköpingstrakten finns inga bevarade harpuner. Där Linköping ligger fanns mest vatten och en gles skärgård med ett fåtal små öar som stack upp vid 8000 f. Kr. Ben bevaras inte i jorden om det inte är väldigt speciella förhållanden som vid Motala ströms mynning i Motala där man funnit mängder med ben och hornföremål från tidig stenålder. Den här harpunen däremot har hittats i Norrköping. ÖM