Högaltaret

Högaltaret i Domkyrkan med romanska kolonner dateras till mitten av 1200-talet då dagens domkyrka började byggas. Altaret har senare murats om när det stora koret med koromgången blev klar under 1490-talet. Altarets sidor har sakramentsnischer vilket betyder att man där förvarade nattvardssilvret. De användes fram till man byggde de stora sakramentskåpen i form av en gotisk katedral och ett riddartorn som idag kan ses på vardera sidan om högaltaret. ÖM