Ilbud

Detta var det snabba sättet att få fram leveranser år 1940. En motorcykel med specialbyggd sidovagn full med paket som  IL-BUDET ska leverera. Registreringsskylten har den gamla länsbokstaven E som visar att motorcykeln hör hemma i Östergötland. Ingen hjälm på Sven ”Kubiken” Elgs huvud! Han ägde firman Ilbud och drev den åren 1935 – 1947.