Kakel till kakelugn

Tyskt kakel till biskopens kakelugn, arkeologiskt fynd i biskops trädgården. Herreman i pluderhosor, ett motiv från 1500-talet. Under står skrivet 40 IAR WOHLGETAN, vilket betyder 40 år välförtjänt eller bra gjort. De tyska kakelugnarna hade kakel med mannens alla åldrar. Men i Linköping har vi enbart hittat den 40-årige mannen på kakel av någon anledning. ÖM