Kam

Dubbelkam med svängda sidor. Ena sidan har mindre avstånd mellan tänderna, den användes som luskam. Löss var vanliga under tidigare århundraden. Denna kamtyp var vanlig under medeltiden. Exakt hur gammal denna kam är kan vara svårt att avgöra. Den hittades i kvarteret Brevduvan, bakom Gula huset vid Ågatan. ÖM