Brännvinskaraff

Brännvinskaraff från Cedersbergs glasbruk som startades 1782 av friherre Cederhielm. Glasbruket var i drift till 1838 då det lades ner. Vackert bruksglas tillverkades vid glasbruket. God tillgång på ved och råmaterial bidrog till starten av glasbruket som låg ca två kilometer norr om Bjärka Säby. En samling glas och karaffer finns i  Östergötlands museum magasin. ÖM