Klänning 1500-tal

En rik borgarfrus klänning i rött ylle med enorm vidd och längd  i kjolen. Ärmarna snöras fast vid påklädningen som kräver assistans och tar ungefär 30 minuter. Kjolens längd visar att ägarinnan inte måste bära på något utan hon lyfter sin kjol med båda händerna när hon går. En sådan klänning bär man enbart om tjänstefolk utför hushållssysslorna, ett sätt att visa hur rik man är. Detta mode fanns under 1500-talets första hälft. Klänningen är en kopia uppsydd av dräkthistoriker Martin Ciszuk.