Krukmakerispill

Krukmakarverkstäderna låg samlade i kvarteret norr om S:t Larskyrkan. Stora mängder med trasiga respektive felbrända skärvor har hittats vid arkeologiska undersökningar. De flesta skärvorna kommer från fat daterade till 1600-1700-talen.