Krumkniv

Krumkniv från romersk järnålder, från Kristi födelse och några århundraden framåt. Hittad vid arkeologiska undersökningar för parkeringen till Cloetta Center i  Kallerstad men skadad och därför tecknad av Johan Levin. Eggen är på den yttre böjen i motsats till en skära som har eggen i den inre böjen. ÖM