Lergodsfat ca 1700

Stort lergodsfat glaserat med vitlerdekor och ristat mönster. Den gröna färgen har flutit ut innan bränning. Donation. ÖM