Lykta

Stall lykta av trä och glas, välbevarad. En liknande hade stalldrängen med sig i stallet en sen januarikväll 1700. Av en olyckshändelse välte lyktan och höet började brinna. Eftersom det blåste hårt den natten spred sig elden fort och 150 gårdar brann ner, vilket var större delen av staden. ÖM