Människan och hans Genius

Det tog 20 år innan denna skulptur kom på plats vid Vasatorget, från donationen av Johannes Peterzén 1931 till färdigt verk 1951. En tävling utlystes och den som vann var Ivar Johnsson  som även gjorde frisen på länsmuseet. Donatorn hann avlida sex år innan det äntligen stod på plats! Genius betyder manlig skyddsande enligt romersk mytologi. Den kvinnliga motsvarigheten heter Juno. Viss kritik hördes ”Den höga stensockeln blockerar synfältet när man kommer nerifrån Vasavägen så länsmuseets fasad helt skyms” enligt en samtida journalist.