Microlit

Microlit av flinta, endast någon centimeter stor. Den har suttit monterad på en pil eller en harpun, flera microliter som sitter efter varandra blir en lång taggig egg. Man kilade in flintmicroliten i en skåra i träet och såg till att den satt fast, antingen genom att man band eller limmade fast den med varm kåda. ÖM