Nils Hermanssons sigill

Biskop Nils Hermansson var född i Skänninge och biskop i Linköpings stift 1375 – 1391. Nils studerade vid katedralskolan i Linköping innan han drog till Paris för fortsatta studier.  Som ung var han informator dvs. lärare till Birgitta Birgerdotters barn. Han var en mycket helig man som ömmade för de fattiga och stod upp mot överheten. Kung Albrecht av Mecklenburg lär ha mordhotat Nils i domkyrkan men blev stoppad av sina knektar. På det verkar Albrecht ha svarat med att bränna biskopsgården, den brann 1388. Biskop Nils var på väg att bli helgonförklarad men då reformationen kom avstannade hans helgonprocess. Nils Hermanssons skrinlades 1515 vid en ceremoni i Linköpings domkyrka och hans relikskrin finns i Linköpings slotts och domkyrkomuseum. Hans fina gravsten finns i domkyrkan. ÖM