Nyckel av brons

Nyckel av brons till ett bultlås, så kallas medeltidens hänglås. En ögla i skaftet visar att man burit nyckeln hängande i bältet. Okänd fyndplats, inlämnat som lösfynd under 1900-talets första hälft. ÖM