Nyckel

Vid slutet av medeltiden blir nycklarna mer lika de som sedan fanns i många hundra år fram till 1900-talets början. Den här nyckeln kommer från kvarteret Basfiolen. ÖM