Nyckel i brons

En nyckel av brons som tillhört ett  bultlås, vilket var ett slags medeltida hänglås. Okänd fyndort inlämnat som lösfynd till Östergötlands museum under 1900-talet. Nyckeln är en dryg decimeter lång.