Offentlig konst fram till 2009

Passagen vid Stora torget öppnades som kommunal konsthall 1998. Den offentliga konsten har ökat mycket och en procents regeln har bidragit med medel till konsten. Vid offentliga byggen ska en procent att byggkostnaden användas till utsmyckning. 2009 trycktes en katalog med all konst som då fanns i staden hela 51 verk.