Ölhane

Ölhane eller tappkran av brons till öltunna. Den hittades vid en arkeologisk undersökning på yttre borggården i en ruin som troligen varit Gustav Vasas kök från 1500-talets mitt. Den långsmala pipen sattes in i ett hål i öltunnan och när man vred på ringen öppnades kranen och ölet kunde rinna ut.