Pansarstickare

Vid slaget vid Stångebro 1598 har någon tappat sitt vapen, en pansarstickare. som användes för att sticka hål på rustningar. Den har ett triangulärt tvärsnitt som gör den stabil och effektiv för sitt syfte. Den hittades på platsen för slaget där det idag finns en parkering som tillhör SAAB Arena.