Pikhackor

Dessa stenhackor med spetsig ände kallas för pikhackor. De har hittats i Linköpings domkyrka vid golvarbeten. Man har använt dem när man högg kalkstenar till domkyrkans murar. De äldsta delarna av domkyrkan är från 1230-talet.  Då introducerades tandad mejsel på de första pelarna som gav en helt annan yta på stenarna.