Pilspets

Bronspilspets funnen i Berga. En mycket välbevarad pilspets med en tunnare spets att sticka in i pilskaftet. Pilspetsen dateras till vikingatiden ca 800 till 1050 e.Kr. ÖM