Pilspets

En pilspets från vikingatiden hittad vid arkeologiska utgrävningar på Stora torget. Platsen har varit en vägkorsning långt innan det blev ett torg där. Åtminstone från vikingatiden har vägarna mötts här. Pilspetsen tillhör en långbågepil. Långbågar är den äldsta formen av pilbåge. Pilspetsen har antagligen avlossats på Stora torget. ÖM