Pincett

Pincett av brons från kvarteret Absalon vid Ågatan, bredvid Nationernas hus. En pincett som denna kan vara från bronsålder då de var vanliga. Eftersom en härd från bronsålder hittats i närheten kan den vara tillverkad på plats. Pincett anses tillhöra de personliga hygienartiklarna, speciellt för skäggborttagning. ÖM