Saab B17

Det första svenskproducerade flygplanet av SAAB i Linköping. Man hade redan börjat skissa på planet på ASJ-A men först när man slog sig ihop med SAAB kom produktionen igång. Det första planet var klart 1940 för provflygning och leveranserna började 1942 till det svenska flygvapnet. Användningstiden blev kort för B17  eftersom man efter andra världskriget ville ha jetplan och inte propellerplan.