Sisare

Sisare eller sax från kvarteret Brevduvan.  Den här är smal och skiljer sig från de större som användes till att klippa fårull långt fram i tiden. Troligen har denna använts i hushållet. Den kan utifrån fyndplats dateras till medeltidens mitt på 1300-talet. ÖM