Skära

Skära av järn  från romersk järnålder. Ett vanligt fynd i kvinnogravar från åren kring Kristi födelse till 350 e. Kr. Skäran användes till att skörda säd och växter. Eggen finns i den inre böjen. Handtaget är borta men ett hål efter fastsättningen syns. ÖM