Slutsten, domkyrkan

I mittengången i domkyrkan, i valvet framför triumfkrucifixet, sitter denna slutsten högst uppe i valvet. Ovanligt nog är denna slutsten gjort av trä. Ur mungipor och ögon växer vinrankor ut. Figuren kallas för en Greenman efter engelsk förebild. På svenska en maskaron med rester av bemålning.  Runt slutstenen är valvet bemålat med gröna vinrankor med röda blad. Färgen har förändrats och mörknat med åren. Valvet är från 1280-talet. Det finns många olika sorters slutstenar i domkyrkans valv. ÖM